Academie voor Wetgeving

Omschrijving

De Academie voor Wetgeving verzorgt opleidingen op het terrein van de theorie en praktijk van wetgeving voor juristen en anderen die bij wetgeving betrokken zijn. De opleidingsprogramma’s worden gegeven door ervaren deskundigen, voornamelijk afkomstig uit de juridische, bestuurlijke en wetenschappelijke wereld. Zij verzorgen inleidingen en geven inzicht in de theorie en de praktijk van het vakgebied. Ook organiseert de Academie modulen voor overheidsjuristen die zich bezig houden met juridische advisering en bewaar- en beroepszaken. De Academie is opgericht in september 2001 door een gezamenlijk initiatief van de ministeries en de Raad van State. Deze overheidsinstellingen hebben belang bij het tot stand brengen van goede wetgeving en daarom aan een opleidingsinstituut dat wetgevingsjuristen aflevert die tot het maken van goede wetgeving in staat zijn. Aan de Academie werd daarom de volgende missie meegegeven: “De Academie is een centrum voor versterking van de professie ten behoeve van de wetgevingskwaliteit.” De Academie heeft naast de opleidingsfunctie ook een kennisvormende functie. Ze ontwikkelt nieuw lesmateriaal en brengt in het kader van de opleidingen deskundigen bijeen. Ook onderhoudt de academie nauwe contacten met het Kenniscentrum Wetgeving dat bij het Ministerie van Justitie is ondergebracht. Dit kenniscentrum richt zich bij uitstek op het ontwikkelen van kennis op het terrein van wetgeving.

Naar de website? Website Academie voor Wetgeving

Hier vind je de volgende opleidingen

Opleiding Studieduur Niveau  
Opleiding tot Wetgevingsjurist 0 jaar WO Informatie

Terug naar overzicht

De Instelling

0DHW
Academie voor Wetgeving
Lange Voorhout 62
2514 EA DEN HAAG