NHTV internationaal hoger onderwijs Breda

Omschrijving

NHTV is een organisatie van mensen: medewerkers zijn de motor voor het onderwijs. NHTV wil voor hen een inspirerende organisatie zijn, waar talenten worden ingezet in een bruisend werkveld. De mix aan culturen en vakgebieden en de lage gemiddelde leeftijd zorgen voor een informele, enthousiaste sfeer. Als opleidings-, onderzoeks- en kenniscentrum wil NHTV een gerichte bijdrage leveren aan de mondiale maatschappij door in nauwe samenwerking met de internationale werkvelden (jonge) mensen op te leiden tot verantwoordelijke professionals voor een globaliserende werkomgeving. De hogeschool streeft ernaar medewerkers en studenten een stimulerende werkplek te bieden om kennis en kunde te integreren, hun talenten optimaal te ontwikkelen en op professionele en verantwoorde wijze toe te passen in de samenleving..

Naar de website? Website NHTV internationaal hoger onderwijs Breda

Hier vind je de volgende opleidingen

Opleiding Studieduur Niveau  
Functiegerichte Bachelor in Toerisme en Recreatie 4 jaar HBO Informatie
Functiegerichte Bachelor in Toerisme en Recreatie 2 jaar HBO Informatie
Game Architecture and Design 4 jaar HBO Informatie
Geodesie 4 jaar HBO Informatie
Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs 4 jaar HBO Informatie

Terug naar overzicht

De Instelling

21UI
NHTV internationaal hoger onderwijs Breda
Mgr. Hopmansstraat 1
4817 JT BREDA